امکان ثبت نام حضوری و غیر حضوری
1400/07/02

.به اطلاع پژوهشگران گرامی می رسانیم که امکان ثبت نام  به دو صورت (حضوری و غیرحضوری)  وجود دارد